Εμφυτεύματα

Άριστο αποτέλεσμα με εγγύηση

Αισθητική Οδοντιατρική

Σχεδιάζουμε το χαμόγελο σας

Λεύκανση

Αναδείξτε το πραγματικό χρώμα των δοντιών σας

Εισαγωγή

Το οδοντιατρείο μας λειτουργεί στο κέντρο του Πειραιά από το 1993. Διαθέτουμε ένα ευχάριστο αλλά και σύγχρονο περιβάλλον όπου ακολουθούμε όλες τις τεχνολογίες αιχμής τόσο σε τεχνικές όσο και σε υλικά.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους ασθενείς μας. Τα σχέδια θεραπείας που προτείνουμε λαμβάνουν πάντα υπόψη το βιολογικό υπόβαθρο του ασθενή και τις σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις.

Στο οδοντιατρείο μας παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την Γενική Οδοντιατρική, την Αισθητική Οδοντιατρική και τα Εμφυτεύματα.

Success Stories

demo
Before
demo
After
Τεχνικές Λεύκανση

Οι τεχνικές λεύκανσης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι εξής:

  • Στο Ιατρείο με την εφαρμογή υψηλής περιεκτικότητας λευκαντικού παράγοντα (υπεροξείδιο του υδρογόνου), ο οποίος ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ενεργοποιείται (ή όχι) με τη χρήση ειδικής λυχνίας.
  • Στο σπίτι, η οποία γίνεται από τον ασθενή με ειδικούς νάρθηκες λεύκανσης ακολουθώντας τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
demo
Before
demo
After
Five crowns within 48 hours with Salma Kingston

Crowns are needed when a tooth has a significant amount of structural damage and a normal filling would not be adequate.

Treatment stages:

  • Heavily filled teeth that have broken or that are likely to break in the near future.
  • Teeth with old amalgam fillings often crack around the filling causing pain when chewing.