Περιοδοντολογία

Root canal treatment (also called Endodontics) is needed when the pulp inside your tooth becomes infected through tooth decay or damaged by an injury to your mouth. This infection may spread through the root canal system, which could eventually lead to an abscess, causing a great deal of discomfort. If root canal treatment is not carried out, the tooth may need to be taken out.

demo
Before
demo
After
Τεχνικές Λεύκανση

Οι τεχνικές λεύκανσης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι εξής:

  • Στο Ιατρείο με την εφαρμογή υψηλής περιεκτικότητας λευκαντικού παράγοντα (υπεροξείδιο του υδρογόνου), ο οποίος ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ενεργοποιείται (ή όχι) με τη χρήση ειδικής λυχνίας.
  • Στο σπίτι, η οποία γίνεται από τον ασθενή με ειδικούς νάρθηκες λεύκανσης ακολουθώντας τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
demo
Before
demo
After
Five crowns within 48 hours with Salma Kingston

Crowns are needed when a tooth has a significant amount of structural damage and a normal filling would not be adequate.

Treatment stages:

  • Heavily filled teeth that have broken or that are likely to break in the near future.
  • Teeth with old amalgam fillings often crack around the filling causing pain when chewing.

The root is then cleaned and filled to prevent any further infection

Root canal treatment (also called Endodontics) is needed when the pulp inside your tooth becomes infected through tooth decay or damaged by an injury to your mouth. This infection may spread through the root canal system, which could eventually lead to an abscess, causing a great deal of discomfort. If root canal treatment is not carried out, the tooth may need to be taken out.

Each year, Schumer takes a trip to Martha’s Vineyard with her high school friends. But as she puts it to Stewart, this year they couldn’t go back. Whatever happened last year left them “banned” from the vacation destination. So they settled on the Hamptons, met up with Lawrence, and the rest is tabloid history. What caused the ban?

Each year, Schumer takes a trip to Martha’s Vineyard with her high school friends. But as she puts it to Stewart, this year they couldn’t go back. Whatever happened last year left them “banned” from the vacation destination. So they settled on the Hamptons, met up with Lawrence, and the rest is tabloid history. What caused the ban?

Each year, Schumer takes a trip to Martha’s Vineyard with her high school friends. But as she puts it to Stewart, this year they couldn’t go back. Whatever happened last year left them “banned” from the vacation destination. So they settled on the Hamptons, met up with Lawrence, and the rest is tabloid history. What caused the ban?

Why Is Amy Schumer Banned from Martha’s Vineyard?

Schumer stays mum. It’s possible Schumer was joking when she gave her reasoning for swapping the Hamptons for Martha’s Vineyard. Maybe she didn’t want to offend the welcoming Massachusetts community.

37-Year-Old Sets Minor League Baseball

Maybe it was easier to Uber Copter out to the South Fork. Schumer stays mum. It’s possible Schumer was joking when she gave her reasoning for swapping the Hamptons for Martha’s Vineyard.

12 Surprising Facts About Donald Trump

It’s possible Schumer was joking when she gave her reasoning for swapping the Hamptons for Martha’s Vineyard. Maybe she didn’t want to offend the welcoming Massachusetts community.

Cosmetic Composite White Fillings
from
$65.00

Health Programme aimed at kids and young people. This will include a dental check-up, diet advice and brushing advice.

Tooth Whitening
from
$7.00

Your child will receive a complimentary goody bag containing tooth brush, paste and gifts.

Looking for a quality and affordable constructor
for your next project?