Λεύκανση

Λεύκανση

Λεύκανση δοντιών είναι η διαδικασία με την βοήθεια της οποίας ο οδοντίατρος βελτιώνει το χρώμα δοντιών του ασθενούς αλλά και να αυξάνει τη φωτεινότητα τους. Αυτό συμβαίνει διότι στην μάζα των δοντιών έχουν προσροφήσει χρωστικές είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω συνηθειών διατροφής και καπνίσματος και τα δόντια έχουν γίνει δυσχρωμικά. Έτσι με την διαδικασία της λεύκανσης οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την εμφάνιση των δοντιών τους και να αποκτήσουν και πάλι ένα υγιές και λαμπερό χαμόγελο.

demo
Before
demo
After
Τεχνικές Λεύκανση

Οι τεχνικές λεύκανσης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι εξής:

  • Στο Ιατρείο με την εφαρμογή υψηλής περιεκτικότητας λευκαντικού παράγοντα (υπεροξείδιο του υδρογόνου), ο οποίος ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ενεργοποιείται (ή όχι) με τη χρήση ειδικής λυχνίας.
  • Στο σπίτι, η οποία γίνεται από τον ασθενή με ειδικούς νάρθηκες λεύκανσης ακολουθώντας τις οδηγίες του οδοντιάτρου.

Πριν πάρει κανείς την απόφαση να μπει στην διαδικασία να κάνει λεύκανση, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί για πιθανές βλάβες των δοντιών του όπως τερηδόνα, διαβρώσεις, υφιζήσεις (περιοχές των δοντιών στις οποίες έχει γίνει αποκάλυψη της οδοντίνης). Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα ενδέχεται να εκδηλώσουν ευαισθησίες στους λευκαντικούς παράγοντες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η λεύκανση είναι μια διαδικασία που προτείνεται η παρουσία ειδικού προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει την πιθανότητα πρόκλησης πόνου και την αποκλείσει σε περίπτωση εμφάνισης.

Όλες οι δυσχρωμίες δεν είναι επιδεκτικές λεύκανσης. Στις περιπτώσεις που ο αποχρωματισμός των δοντιών οφείλεται σε υποπλασία της αδαμαντίνης ή της οδοντίνης, είτε σε γενικά νοσήματα ή σε χρήση αντιβιοτικών (τετρακυκλίνες) αλλά και σε εναποθέσεις φθορίου τότε η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η τοποθέτηση προσθετικών αποκαταστάσεων (όψεις-στεφάνες).